Som avslutning på 3 års pluggande på Grafisk design & kommunikation fick jag göra mitt examensarbete och valde att arbeta inom ämnet informationsdesign. Det jag valde att designa i slutändan var en interaktiv informationsdesignsprototyp i programmet Figma. Mitt valda ämne som prototypen skulle informera om var stigmatisering kring psykisk ohälsa och därmed gjordes först en hel del research innan själva designarbetet började. 
Figma som program hade vi redan fått arbeta med tidigare under utbildningen vid ett flertal tillfällen så det kändes som ett självklart val för att skapa interaktiva prototyper. Erfarenheten med examensarbetet var definitivt en höjdpunkt under utbildningen och var ett väldigt stort arbete att ansvara över helt själv. Det var givande och utmanande att få jobba med ett rätt stort designprojekt helt själv och behöva ta alla designbeslut helt själv.  
Här är även en länk till mitt slutliga examensarbete i sin publicerade form där hela designprocessen beskrivs i detalj: Examensarbete Sofia Krantz 
I arbetet med att ta fram prototypen så ingick både att skissa på idén, en LoFi-prototyp, formgivning av designelementen, interaktionsdesign, användartester och slutligen designen av HiFi-prototypen. Den slutliga prototypen är som namnet antyder enbart en prototyp och alltså inte en helt färdig produkt utan mer av ett utkast inför en teoretisk färdig produkt. 
Via den här länken går prototypen att använda och testa på själv: Figmaprototyp​​​​​​​

Inspelad version av prototypen i Figma

Du kanske också vill kolla på

Back to Top