Slutgiltig film för projektet inklusive klipp från den slutliga presentationen av projektet

Detta är definitivt ett av de mest intensiva, tidskrävande men också roligaste projekten jag har fått vara med på - i en kurs i interaktiv informationsdesign under det tredje och sista året på universitetet. Vi valde att fokusera på interaktiv informationsdesign för barn och valde ämnet återvinning. Målet med designen är alltså att lära barn att återvinna rätt med hjälp av en animerad video med interaktiva element. 
Projektet bestod av mig (animatör & interaktionsansvarig), Carolina Nilsson (research & manus), Fanny Eriksson Palm (illustratör & grafisk designer), Matias Salinas (grafisk designer & animatör) och Maja Wastesson (projektledare). 
Mina främsta ansvarsområden var inom animeringen, ljudinspelningen, lite av illustrationerna samt så var jag huvudansvarig för Watchout (programmet vi använde oss av) och därmed den interaktiva delen av projektet. Jag redigerade även den slutliga videon som går att se ovan. 
Programmet Watchout var helt nytt för mig och var stundvis frustrerande att använda både för mig och många andra i klassen, speciellt krångligt var det med att den saknar felmeddelanden som hjälper en att förstå var felet ligger. Ihop med Watchout användes en Midi-controller som programmerades ihop med olika event i Watchout, det vill säga så var det genom Watchout som den interaktiva delen av designen gjordes möjlig. 

Upplägg i programmet Watchout

Animationerna gjordes i Adobe After Effects och illustrationerna gjordes i Illustrator av Fanny (och några mindre illustrationer av mig). Alla delar i animationen gjordes till olika filer för att de skulle kunna väljas i valfri ordning och slogs sedan ihop Watchout och kodades sedan ihop med olika knappar på Midi-controllen. Utöver detta skapade vi även vår egen rekvisita, både i form av riktiga versioner av soptunnorna i kartong och även riktigt skräp som går att slänga i de olika soptunnorna. 
Under slutpresentationen var det jag som höll i Midi-controllen och därmed ansvarade för interaktionerna. 

Slutlig animerad video för projektet

Du kanske också vill kolla på

Back to Top