Som en del av en kurs i informationsdesign gjorde vi även animationer. Jag valde att göra min animation om fenomenet supernova. Illustrerat och animerat av mig. 

Du kanske också vill kolla på

Back to Top